Завдання для Українського Президента

Вибори 2019

Завдання для Президента України, які були поставлені активними учасниками мережі взаємодії Суспільна Система (доповнення будуть).

ЗАГРОЗА №1. Широкомасштабна та різнопланова агресія московії, направлена на остаточне завоювання нашого народу і країни, серед іншого, через розчинення української ідентичності та повну асиміляцію

1. Оголосити РФ агресором та провести юридичне закріплення відповідного статусу згідно з нормами та практикою міжнародного права та офіційно повідомити відповідні міжнародні організації та зарубіжні країни для дієвого реагування.

2. Забезпечити виконання обов’язків гаранта державного суверенітету і територіальної цілісності України у відповідь на воєнну агресію Російської Федерації проти України, здійснити мобілізацію всіх ресурсів країни: військово-оборонних, дипломатичних, політичних, економічних, фінансових, наукових, технологічних, ідеологічних, пропагандистських для забезпечення перемоги над ворогом – звільнення і очищення міжнародно визнаних територій України в Криму і в районах Донбасу від московських окупантів та їхніх колаборантів. До повної перемоги над московським агресором встановити та дотримуватись статусу “воюючої країни”.

3. Ввести дієвий воєнний стан та примінити усі доступні заходи його забезпечення згідно Законів: “Про оборону України” і “Про правовий режим воєнного стану” на територіях Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської і Одеської областей та Криму.

4. Ввести обов’язкову військову повинність. Створити систему резервної армії та територіальної оборони в усіх областях України на зразок швейцарської моделі оборони, поєднаної з патріотичним вихованням та підтриманням правопорядку.

5. Досягнути прийняття “Закону про зброю” та його функціонування в інтересах посилення безпеки громадян та країни.

6. Виявити та нейтралізувати на усій території України шпигунів агресора, його резидентів, агентів, колаборантів, послідовників, співчуваючих у військових та ін. силових структурах, органах державного і місцевого управління, релігійних організаціях, комерційних структурах, ЗМІ, НГО, просвітницьких, дослідницьких, культурних та інших установах. Заборонити антиукраїнські організації, партії і блоки.

7. Встановити оперативне управління в усіх комерційних структурах та ЗМІ, що прямо чи опосередковано належать резидентам московії та подальше розпорядження ними.

8. Припинити дипломатичні відносини з країною агресором.

9. Провадити наступальну зовнішню політику. Чітко сформулювати, всесторонньо і наполегливо здійснювати дипломатичну і зовнішньо-політичну діяльність проти країни-агресора, РФ, для досягнення її всебічної ізоляції державами ООН відповідно до норм та практики міжнародного права.

10. Припинити мінський договорняк. Від підписантів Будапештського меморандуму: Великобританії, США, а також приєднавшихся Франції та Китаю - вимагати реалізації їхніх гарантій та вжити дієвих ефективних заходів для припинення агресії московії та відновлення територіальної цілісності України.

11. Утворити міжнародну антирашистську коаліцію. Укласти двосторонні угоди з перспективними союзниками про взаємодопомогу та співпрацю у воєнній та безпековій сфері та організувати їх реалізацію для досягнення необхідного рівня обороноздатності України.

12. Утворити та забезпечити ефективне функціонування інструментів послідовного витіснення в Україні та за її межами зфальшованої московією історичної інформації та заміщення її правдою про нашу та московську історію. Одночасно спрямовувати зарубіжну інформаційну діяльність на роз’яснення світовій спільноті принципових відмінностей між українсько-руським та московсько-ординським етносами, між традиційними засадами української та московської державності.

13. Створити та задіяти Стратегію Нацбезпеки, як складову довгострокової Стратегії перетворення та розвитку України.

14. Утворити та забезпечити функціонування необхідних складових ВПК: науково-дослідницьких, фінансово-економічних, індустріальних та воєнних – для виробництва новітньої, та удосконалення існуючої зброї і для ведення переможної боротьби в усіх сферах війни проти агресора.

15. Утворити кластери казенних та казенно-приватних підприємств в ВПК та галузях, що формують нацбезпеку.

16. Досягти ефективного виконання функцій Верховного головнокомандуючого для створення непереможних систем оборони та наступу у військовій, інформаційній, ідеологічній, психологічній, кібернетичній, економічній, дипломатичній та інших сферах війни з агресором.

17. Створити/відновити мережу державних, суспільних та державно-приватних телерадіокомпаній для здійснення відповідної національної політики на інформаційному фронті, як для внутрішньої так і для зовнішньої аудиторії.

18. Переглянути відмову від ядерного статусу.

ЗАГРОЗА №2. Багаторівнева кланово-олігархічна система управління в країні в усіх аспектах злочинності до національних інтересів.

1. Знести олігархічну систему управління державою і країною та замінити її на систему прямої електронної демократії.

2. Доступними способами ліквідувати зрощеність законодавчої, виконавчої та судової гілок державної влади.

3. Досягнути розпуску Верховної Ради та виборів іншого складу, у випадку її протистояння та перешкоджання виконанню поставлених суспільством завдань.

4. Досягнути зміни виборчого законодавства та його виконання для унеможливлення висування, обрання або призначення до органів державної влади олігархів, партнерів, їх ставленників, найманців та інших громадян, які займаються комерційною діяльністю. Запровадити персональний мандат.

5. Створити відкритий та захищений реєстр виборців для забезпечення достовірного виведення результатів голосувань.

6. Досягнути прийняття виборчого законодавства та його втілення, яке з використанням електронних засобів забезпечить ідентифікацію виборця, його вибір та миттєвий підрахунок голосів.

7. Законодавчо закріпити заборону державним службовцям виконавчої влади обиратись в органи законодавчої влади.

8. Організувати всенародний референдум для повної легітимізації прийнятих рішень, які не входять до прямих повноважень Президента, в очах світового співтовариства.

9. З органів державної влади усунути представників олігархічних фінансово-промислових груп, агентів іноземних впливів та прибічників концепцій ворожих до україноцентризму.

10. Забезпечити проведення повної і повсемісної ревізії матеріального стану держслужбовців усіх рівнів та пов’язаних з ними осіб, котрі перебували на держслужбі за усі роки державної незалежності. Запровадити узгоджену декларацію.

11. Сформувати кадровий резерв за чіткими критеріями, залучивши громадян із середовища професійних, волонтерських, громадських діячів і добровольчих батальонів та організувати їх навчання. Унеможливити потрапляння до якого людей замішаних в протизаконних схемах.

12. Забезпечити притягнути до кримінальної відповідальності та покарання осіб, причетних до злочинів проти українського народу та злочинів проти української державності.

13. Утворити та забезпечити ефективну дію системи повернення з-за кордону капіталів, отриманих у злочинний або протиправний спосіб чи вивезених у незаконний спосіб, а також капіталів осіб, причетних до злочинів проти українського народу та проти української державності.

ЗАГРОЗА №3. Тягла дія дискримінації засадничих прав Українського Народу

1. Діяти в необхідний та достатній спосіб для притягнення до відповідальності: 1) осіб, які безпосередньо винні у розкраданні або в організації розкрадання спільного надбання Українського Народу, що було створено попередніми і сучасним поколіннями; 2) осіб, які колаборують або колаборували з московським агресором, зраджуючи інтереси Української держави після відновлення її незалежності; 3) службовців силових структур, а також прокуратури, які винуваті у порушенні вимог статті 3 Європейської конвенції прав людини (катування); 4) суддів, які винуваті у постановленні неправосудних судових рішень.

2. Забезпечити повсемісне втілення політики у земельному питанні за висхідним принципом: ЗЕМЛЯ є КОЛИСКОЮ Української Нації, національним багатством всього Українського Народу. Забезпечити беззаперечне дотримання правових основ такої політики, закладених у статтях 13 і 14 Конституції України. У питаннях можливої приватизації землі утвердити статус власності, що унеможливлює абсолютизацію права приватної власності на землю, а підпорядкувати його доктринальному підходу, що ЗЕМЛЯ, як невідновлюваний ресурс збереження нації, є сферою національним інтересу лише Українського Народу.

3. Забезпечити проведення розслідування ключових злочинів проти Українського Народу з визначенням вигодонабувачів, встановленням збитків та виведенням капіталів. Досягнути зміни кримінального кодексу для включення туди всіх видів злочинів проти Українського Народу із скасуванням строків давності.

4. Досягти введення демографічних стимулів для Українського Народу, зокрема із врахуванням суспільної корисності.

5. Привести у дію механізми в органах державного управління для ліквідаціі наслідків колоніальних утисків прав Українського народу попередніми імперіями в освітній, культурній, побутовій, політичній, економічній та ін. сферах.

ЗАГРОЗА №4. Доведення та утримання українського народу в стані приреченого безгрошів’я та злиденності

1. Ініціювати та забезпечити впровадження системи заходів в законодавчій, інституціональній і виконавчій сферах, що забезпечують повернення Українському Народові його суспільне надбання, яке було в нього відторгнуто у протиправний спосіб.

2. Досягти повернення природних монополій в систему загальнонаціонального управління.

3. Досягти впровадження законодавчих та управлінських рішень для зміни олігархічної моделі економіки на конкурентну протекціоністську національну економіку рівного доступу. Демонополізація і деолігархізація.

4. Організувати процес перегляду результатів приватизації об’єктів державної власності, встановлення національної справедливості та притягнення до кримінальної відповідальності і покарання осіб, винуватих у злочиних.

5. Забезпечити у власності Українського Народу сільгоспземель та використання їх для створення і розвитку природоорієнтованої агроекономіки та способу життя.

6. Запровадити та розвивати сімейне фермерство з відповідною кооперацією, як основний вид діяльності в сільськогосподарському виробництві. Створити умови для побудови та розвитку інфраструктури в сільській місцевості.

7. Встановити та забезпечити реальний мінімальний прожитковий рівень для громадян України.

8. Встановити прозоре та ефективне управління природними ресурсами загальнонаціональної власності.

9. Провести ревізію та перегляд стосунків з міжнародними фінансовими та економічно-спрямованими організаціями.

10. Унеможливити діяльність офшорів в Україні, направлених на вивезення капіталу та завдання збитків економіці країни. Забезпечити процеси повернення та легалізації вивезеного та тіньового капіталу.

11. Ліквідувати усі некритичні дозвільні елементи та спростити оподаткування для середнього та малого бізнесу.

12. Впровадити протекціоністську податкову та кредитну системи для пріоритетних сфер економічного розвитку.

13. Провести реформу Національного банку України, законодавчо закріпити власність НБУ за Українським Народом.

14. Задіяти доступні та необхідні важелі для збільшення долі національного капіталу в комерційних банках та банківських активах України до 80%.

15. Досягнути прозорого формування суспільно-орієнтованих місцевих бюджетів і державного бюджету, а також відкриття детальної інформація про їх використання.

ЗАГРОЗА №5. Постімперська та постсовєтська модель відносини в українському суспільстві

1. Досягнути усвідомлення суспільством та у практичному функціонуванні інституту власності суспільної відповідальності володарів права власності, як зобов’язучого обов’язку до належного його застосування і унеможливлення використане на шкоду людині і суспільству. Утворити механізми спрямування економіки в країні на суспільну і соціальну корисність , зокрема виробничій і фінансовій сфері.

2. Будучи гарантом додержання прав та свобод людини і громадянина, добитись дотримання усіма інститутами державного і місцевого управління доктринальних положення щодо: 1) природних прав і свобод людини які є невідчужуваними та непорушними; 2) конституційних прав і свобод людини які не можуть бути скасовані; 3) соціальних прав людини, які ґрунтуються на загальних конституційних приписах і закріплені законами, не можуть бути звужені при прийняті нових законів. Забезпечити стартову (висхідну) основу всіх прав і свобод людини, якою є ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ

3. Розпочати відновлення/створення природо-відповідної системи цінностей та одночасний демонтаж чужорідних та деструктивних цінностей в усіх сферах суспільного життя. Ввести розуміння націєтворчої та державотворчої корисності діянь громадянина, як одного з світоглядних критеріїв для відзначення їх суспільством.

4. Забезпечити переведення та дієве функціонування права прийняття рішень з найважливіших націєтворчих питань від державних структур до структур громадського урядування.

5. Досягнути передачі відповідних управлінських функцій та ресурсів від державних структур до територіальних громад.

6. Забезпечити відокремленість законодавчої, виконавчої та судової гілок державної влади.

7. Добитись зміни принципу функціонування державних та місцевих управлінських структур з керівного на обслуговуючий. Ввести відповідні критерії щодо найму працівників в такі установи, включно з керівниками.

8. Запустити механізми декриміналізації суспільства.

9. Досягнути введення в судовій та слідчій практиці соціально-справедливих розкриттів та покарань за злочини проти Українського Народу та проти державності, зокрема в питаннях національної безпеки.

10. Утворити достовірні та відкриті реєстри власності та реєстри власників.

11. Забезпечити внесення змін до Податкового Кодексу та інших законодавчих актів, які створять громадянам України сприятливі умови для вільного ведення підприємницької діяльності. Ввести податок на виведений капітал та податки на розкіш.

12. Запровадити законодавчі та управлінські умови, необхідні і достатні для інноваційного розвитку наукової та підприємницької діяльності, безперешкодного та стимулюючого розвитку середній та малий бізнес, а також конкурентних галузей на міжнародному ринку.

13. Започаткувати розробку та впровадження навчальних програм для закладів освіти усіх рівнів, які мають базуватись на системі національних природо-відповідних цінностей та формуватимуть гармонійно розвинену патріотичну особистість, здатну до самореалізації та розв’язання життєвих викликів.

Завдання для учасників мережі взаємодії Суспільна Система:

1. Ознайомитись із вже підібраними завданнями Президенту, відповідно до загроз. Обговорити їх з патріотичними громадянами та доповнити їх своїми пропозиціями.

2. До 20 грудня 2018 року написати свої кваліфікаційні критерії-вимоги особи, яка може розглядатись в якості кандидата в Президенти України.

3. Зайнятись поширенням усієї інформації щодо послідовності дій для виборів визначеного суспільством кандидата в Президенти.

4. Після публікування остаточних завдань та кваліфікаційних критеріїв зайнятись активним пошуком та підбором можливих кандидатів по всій Україні.

Свої пропозиції надсилайте на електронну пошту: ss.grom.ukr@gmail.com

  • *Суспільна Система