КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ кандидатів на посаду Президента України

Вибори 2019

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

претендентів кандидатами в Президенти

Узагальнені пропозиції критеріїв відбору, для визначення кандидатів на посаду Президента України, встановлених активними учасниками мережі взаємодії Суспільна Система.

Забороняючі ( при наявності котрих кандидатура особи не розглядається):

1. Іноземець або представник національних, сексуальних та інших меншин.

2. Участь в кримінальних злочинах, зокрема: зраді, сепаратизмі, колабораціонізмі та інших злочинах проти Українського народу та держави.

3. Керівництво в компартійних, комсомольських органах.

4. Робота в органах КГБ та ГРУ в період радянської доби, (або робота у відповідних органах РФ після розпаду СРСР).

5. Перебування в ролі агента, інформатора, “сексота”КГБ, ФСБ, ГРУ та інших радянських або російських органів, які вели та продовжують боротьбу проти Українського народу.

6. Якщо особа була або є співробітником, агентом, інформатором секретних, розвідувальних, дипломатичних чи інших державних служб іноземної держави.

7. Якщо особа була або є відповідальним співробітником, членом керівного органу, акціонером великих, середніх чи малих іноземних фірм, компаній, ЗМІ, зокрема транснаціональних корпорацій.

8. Якщо особа була або є кліриком церкви московського патріархату чи іншої іноземної церкви.

9. Якщо серед близьких родичів були організатори або виконавці Голодомору, учасники заградзагонів часів Другої Світової війни; вояки загонів, що боролись проти УПА, ОУН, службовці НКВД, КГБ, ФСБ, ГРУ та керівники партійних чи совєтських органів.

10. Якщо особа була або є партнером, працівником, акціонером олігархічних компаній, фірм, або є залежною від таких будь-яким чином.

11. Якщо з боку особи мав місце факт зневажливого ставлення до України, українського походження чи гідності й честі Українців.

12. Якщо для особи значимість багатства, грошей, матеріального забезпечення є первинною по відношенню до ідейної, духовної, моральної складової буття, і з боку такої були прояви здирництва чи несправедливого збагачення.

Необхідні (за прийнятними і найвимогливішими):

1. Українець за походженням і суттю, народжений в Україні, з українським родоводом: з самодостатніми психічно здоровими предками, які мали помітні господарські або громадські досягнення.

2. Особа, що вибудовує в дусі національного українського світосприйняття усі аспекти духовної, культурної, історієзнавчої, сімейно-побутової, освітньо-виховної та інших сфер свого життя.

3. Особа, що усвідомлює позитивні та негативні сторони Українського народу, ідентифікує себе його частиною; здатна співчувати своєму народові.

4. Особа, віком не молодше 40 років, з прозорим життєвим шляхом і позитивним досвідом фахової, військової, громадської, правозахисної, волонтерської діяльностей в інтересах Українського народу. Наявність військової підготовки та командного досвіду.

5. особа високих вольових та моральних якостей, чесна та порядна, психологічно стійка до сторонніх впливів та маніпуляцій, що має підтвердження життєвими рішеннями та вчинками.

6. Особа, що вміє визначати справжніх національно налаштованих професіоналів, здатних до ефективних рішень, для делегування їм відповідних повноважень.

7. Особа, котрій характерний критичний спосіб мислення та системний аналіз важливої інформації.

8. Особа непохитна й жорстко рішуча у втіленні прийнятих планів та у виконанні Завдань для Президента, правдива та безкомпромісна в досягненні мети: побудові успішної національної держави.

9. Особа, з наявним персональним внутрішнім прагненням побудувати й ствердити потужну Українську державу.

10. Особа, стійка перед спокусами багатством, славою, владою, що підтверджено життєвим досвідом.

11. Особа, що має вміння та досвід масштабного керування людьми і процесами, зокрема в кризових ситуаціях, а також вміє визначати пріорітетність різнострокових завдань та розв’язувати їх комплексно та системно.

12. Особа, здатна до відповідального й безумовного підпорядкування усіх своїх здібностей та дій суспільно-національним інтересам з метою виконання визначених Завдань для Президента.

13. Особа, що усвідомлює дійсні причини багатовікової війни московитів проти Українського народу та спроможна організувати усі сфери і галузі в країні для перемоги над ворогом, його агентами та колаборантами.

14. Особа, що глибоко усвідомлює основні проблеми та загрози теперішнього кланово-олігархічного устрою в країні, принципи та взаємостосунки різних факторів суспільного життя, їх вплив на процеси державотворення.

15. Особа, котра своєю діяльністю підтвердила стійкість та послідовність у протистоянні олігархократії та антиукраїнським проявам.

16. Особа, що усвідомлює явний та прихований потенціали Українського народу, чітко розуміє способи їх вивільнення та взаємодії з суспільством з метою перебудови держави та країни.

17. Особа, що усвідомлює й використовує переваги Українського народу в конкурентній боротьбі з іншими націями, а також розуміє принцип балансу сил та інтересів у взаємостосунках між державами а також між корпораціями.

18. Особа, котра здобула вищу освіту та здатна до постійного розвитку та самоосвіти.

Запропонуйте кандидата у президенти в цій анкеті!